Více Evropy znamená více německé nadvlády s diktátorkou Merkelovou
Autor: odjinud | Publikováno: 01.07.2012 | Rubrika: Politika
Ilustrace
Sluší se nezapomínat, že celý integrační proces EU prchá od demokracie jak čert od kříže. Kolik důležitých rozhodnutí bylo schváleno za mlčení úřadů, se zákazem referenda a dotazování mezi lidmi? Kolik volebních procesů, kde voliči hlasovali proti nařízení EU, bylo opakováno tak dlouho, až byl výsledek v souladu se stanovenými cíli?

Významná část federalistických elit, momentálně donucených izolovat se od euforie, s jakou vítali euro, Lisabonskou smlouvu i další etapy období integračního procesu Evropské unie, pokračuje v obhajobě toho, že řešením současné politické, ekonomické a společenské krize je »více Evropy«...!

Více Evropy

= více militarismu

Kritizují, a mají proč, německou kancléřku, diktátorku, pokud jde o její hrozby i činy proti národní suverenitě, ale opakují znění příkazu, který vedl přesně tam, kam míří německý velkokapitál, se zvýšením vměšovací síly v rámci politického dozoru nad vládami ostatních států.

»Více Evropy« ve skutečnosti znamená prohloubení federalismu, více německé nadvlády, větší společenský úpadek a napadání demokracie, více militarismu.

Ve skutečnosti se EU stává, jak postupuje její upadání, skutečným ohrožením suverenity většiny členských států a smrtelným nebezpečím - co se týče demokratických a společenských vymožeností získaných bojem dělníků a národů po porážce nacismu.

Krutá ofenziva na všech společenských úrovních je úzce spjata s útokem na národní suverenitu a demokratické zásady. Přívrženci federalismu se snaží zakrývat to, že bez respektování suverenity každého státu a vůle jeho lidu rozhodovat není demokracie možná.

Integrace není demokracie

Sluší se nezapomínat, že celý integrační proces EU prchá od demokracie jak čert od kříže. Kolik důležitých rozhodnutí bylo schváleno za mlčení úřadů, se zákazem referenda a dotazování mezi lidmi? Kolik volebních procesů, kde voliči hlasovali proti nařízení EU, bylo opakováno tak dlouho, až byl výsledek v souladu se stanovenými cíli?

V okamžiku, kdy se »domácí trojka« seběhne v parlamentu, aby ratifikovala tzv. rozpočtovou smlouvu, je nezbytné si připomenout hlavní cíl federální věci v procesu, který ovšem není snížením deficitu, ale, pod záminkou snížení dluhu, závazkem drtivé většiny lidí zaplatit dopady krize, a tudíž dosáhnout zásadní změny v rozdílení vyprodukovaného bohatství ve prospěch velkokapitálu.

Mentalita otroctví

Podle imperialistické logiky by cena pracovní síly měla klesnout až na nesnesitelnou úroveň pro pracující, a to ve všech zemích EU. Je to mentalita koncentráku a otroctví, jež má být uzákoněna pod heslem »více Evropy«.

Čím dál pokročí integrační proces EU, tím víc budou trpící národy chápat rozkladný a antidemokratický charakter integračního procesu EU a existenci nezákonné síly odhodlané živit situaci trvalého převratu proti nejvlastnějším parlamentním zásadám.

V současnosti je snadné si ověřit, jak dokonale správný názor měl zesnulý generální tajemník Portugalské KS (PCP) Álvaro Cunhal, když varoval:

* * *

»S federativními strukturami a věru skutečnou centrální vládou, dohromady se společnou politikou vnucenou rozvinutějšími a mocnějšími zeměmi, s méně rozvinutými zeměmi měnícími se na země periferní s žádnou vlastní politikou, s pasivním a podřízeneckým souhlasem k samosprávě NATO komandovaného Spojenými státy a vlekoucího národy do zločinných válek - tato nová Evropa potichu dusí a likviduje suverenitu méně rozvinutých zemí, neslouží zájmům lidí a národů, ani zájmům portugalského lidu a národa...« (Pravda a lež o Dubnové revoluci, 1999, str. 321).

Tak jako v jiné dějinné okamžiky by národy měly bránit a obnovovat bojem svá práva a vymoženosti, a stejně tak i samotnou demokracii...

Rui PAZ pro týdeník PCP Avante!

Přeložil Vladimír SEDLÁČEK