Kníže krade kudy chodí, máme mu říkat vaše blahorodí? Škůdce se chce vrátit na ministerstvo zahraničí
Autor: Milan Rokytka | Publikováno: 24.07.2013 | Rubrika: Zamyšlení
Ilustrace
Nyní se tento člověk staví do čela tažení za udržení "parlamentní demokracie" , systematicky napadá volebního vítěze i jím řádně dle zatím platné ústavy jmenovaného premiéra a snaží se vrátit do Černínského paláce, odkud zdevastoval zahraniční politiku ČR mimořádným způsobem.

Karel Schwarzenberg,  zvaný blízkými kníže, podporoval léta štědře disidenty, samozřejmě včetně Václava Havla. Právě jako Havlův hradní kancléř získal po převratu Schwarzenberg obrovský vliv, zajistil protiprávní a naprosto poníženou omluvu agresivním tzv. sudetským Němcům a neváhal podniknout až téměř neuvěřitelné právní kličky, aby u nás zrestituoval, co bylo možné ale i nemožné.

O co šlo? Jako dospělý (v roce 1960) byl adoptován svým strýcem Jindřichem, žijícím v Rakousku, do hlubocko – krumlovské větve Schwarzenbergů, čímž se stal z chudého šlechtice s postavením řadového hajného bez maturity, zámožným pánem, neboť o dvacet let později mohl dědit obrovský majetek v Rakousku.

U nás se však ihned po převratu hlásil zpět ke své biologické – „orlické“ větvi, kterou adopcí opustil a to jen proto, že se mu u nás, v jeho tehdejším postavení, nabízely miliardové restituce. Přesto, že na tyto restituce podle našeho právního řádu neměl žádný právní nárok, neváhal se o majetek soudit a nakonec se mu i díky svému vlivu podařilo prosadit, že bylo upřednostněno rakouské právo, což nemá v našich dějinách obdoby, protože na území našeho státu vždy platilo a musí platit i nadále jen právo české.

České právo totiž uvádí, že dědická práva po biologických rodičích adopcí zanikají, kdežto rakouské právo je umožňuje a navíc, adopci osoby již dospělé, naše české právo vůbec nezná. Schwarzenberg přesto zdědil podstatnou část majetku konfiskovaného orlické větvi Schwarzenbergů a hodlá získat i majetek zabavený na základě speciálního zákona „Lex Schwarzenberg“, byť se mu to mírně zkomplikovalo rodinným sporem s nevlastní sestrou Elizabeth von Pezold, která byla rovněž adoptována.

V článku „Schwarzenbergovy restituce jsou stejně tajemné, jako ty Havlovy. Podívejte se na jeho majetkové poměry“, autora Adama B. Bartoše, který byl publikován dne 30. srpna 2011 na euportal.parlamentnilisty.cz v rubrice „Politika“, se mj. uvádí, že vyřízení Schwarzenbergových restitučních nároků se událo současně s jeho a Havlovou abdikací a když se pak Havel stal už pouze českým prezidentem, Schwarzenberg s ním v jeho politické dráze již nepokračoval, protože měl již svůj majetek doma.

Autor článku dále uvádí, že za Schwarzenbergovým lobbingem pro Lisabonskou smlouvu stály opět tytéž majetkové zájmy, protože Listina práv EU, která je součástí Lisabonské smlouvy, otevírá možnost pro restituce konfiskovaného majetku a tudíž cestu k více než čtyřicetimiliardovému jmění, které náš stát právě s odkazem na „Lex Schwarzenberg“ (na který se restituce nevztahovaly), stále vlastní.

Je smutné, že tato fakta nemohla v levicovém tisku před prezidentskými volbami vyjít, neboť je už v tiskárně zcenzurovala tehdejší a možná i dosavadní vedoucí mediálního oddělení ÚV KSČM Věra Žežulková. O důvodech tohoto bezprecedentního kroku lze různě spekulovat, faktem je, že nastal a poškodil informovanost veřejnosti o mravním profilu jedno z kandidátů na hlavu našeho státu.

Nyní se tento člověk staví do čela tažení za udržení "parlamentní demokracie" , systematicky napadá volebního vítěze i jím řádně dle zatím platné ústavy jmenovaného premiéra a snaží se vrátit do Černínského paláce, odkud zdevastoval zahraniční politiku ČR mimořádným způsobem. 

Vyšlo v Týdeníku Občanské Právo

ČTĚTE TAKÉ:

Nový šéf diplomacie Kohout už vyváží z ministerstva knížecí hnůj. Zbývá napravit škody

Srovnali Zemana s Hitlerem. A prezident odpověděl vemi překvapivě. Čtěte

Senátor připomněl Schwarzenbergovu rodinnou minulost a vyzval ho k definitivnímu odchodu z politiky

ANKETA: Měl by Karel Schwarzenberg odejít z české politiky? Hlasujte!