České mládeži a pseudoumělcům podporujícím Kárla. Naprostá iracionalita, nekritičnost a fanatismus

Autor: Jiří Krutina | Publikováno: 29.1.2013 | Rubrika: Zamyšlení
Ilustrace

Na začátek je dobré si připomenout, jak smýšlel nacistický guru propagandy, J. Goebbels o Češích, jehož mediální poznatky i praktiky byť v moderním hávu přebírá i dnešní mediokracie. Cituji ze zápisku z jeho deníku:
"Češi nemají žádný budovatelský organizační talent. Jsou bez státotvorné síly. Muzikanti a potulní studenti, ale nikoliv konstruktivní lidé. Tento mrtvý a amorfní státní útvar musí pryč. Jak rychle tyhle Čechy jednoho dne spráskáme na hromadu! Co se má stát se šesti milióny Čechů, až jednou budeme mít tuto zem? Těžká, téměř neřešitelná otázka. Vůdce charakterizuje Čechy jako drzé, prolhané, devótní a podlézavé. To souhlasí na vlas přesně. Těžký problém, co pak s nimi udělat. Nesmíme je hýčkat, spíš je jednou vytlačíme. Nechceme tyto národy, chceme jejich zem. Čechy jednoho dne pohltíme. Pak se dá z Čechů získat kolem jednoho milionu cenných elementů, ostatní musí být vytlačeni. Uděláme z Čech vazalský stát. Na to jsou dost dobří.“
 
Tolik J. Goebbels ve svých rozborech, jak nejlépe působit na Čechy. Jinými slovy již tehdy si Goebbels všimnul, že pokud se má zničit státotvorná síla českého národa, musí se působit na správné skupiny obyvatelstva: studentskou mládež a uměleckou vrstvu.
Proč je zřejmé, studenti a obecně mládež je „budoucnost“ národa a žijí v jiném „rytmu“ obklopení jinými životními zkušenostmi, než ostatní občané. Umělci a obecně známé celebrity z „kulturního světa“ jsou - byť zcela iracionálně zbytkem národa často chápáni jako nositelé autorit – byť je to stejný hypnotický klam, podobně jako jakási „od boha“ udělená šlechtická urozenost, apod. Ale zkrátka přes fanouškovství k umělecké skupině národa se dá ovládat celý národ, pokud tyto členové „umělecko-intelektuální“ skupiny prostituují pro správné uměla vytvořené idoly – jako je současný knížecí punker Kárl.
Je známo, že mládež, zejména pokud se jedná o studenty, ať středních škol, tak vysokých má svou specifickou roli v každé společnosti – je zkrátka zdrojem mládí – přirozené vitality – zdrojem nových pohledů – chceme-li nositeli budoucnosti národa. Je to dáno zkrátka tím, že nepodléhají dosud rolím svých rodičů, kteří jsou již plně zapojeni v každodenních starostech, které běžný všední život přináší. Mládež vždy byla nositelem „revolty“ a revolučního ducha, chceme-li to tak říci. A říkám, je to správné. Proto také všichni ti, co chtěli nejvíce zacílit na vyvolání potřebných změn ke svým záměrům – často i zločinným – zaměřili se na mládež. Postup nacistické správy za protektorátu by měl být pro naši mládež varováním.
 
I dnes se mohou skrze vytváření mediálních obrazů uplatňovat postupy, které nejsou zevně vzato „násilné“, ale ve skutečnosti jsou ještě agresivnější – byť jemnějším uměním manipulace – a navíc se těm, co jim podléhají, jeví na první pohled přesně opačně.
Výsledek současného stavu, kdy K.S. má velkou podporu právě mezi touto skupinou obyvatelstva je však alarmující z několika důvodů. Naše mládež, která podlehla hypnotickému působení spícího knížete si totiž nechala ve skutečnosti ukrást svou „revoltu“ a nechala se mediální propagandou zpracovat do podoby amorfního stáda ovládaného pocity a vykradenými symboly.
 
K.S. se netají tím, že považuje „umění diplomacie“ za to, poslat někoho do… tak, že se sám těší na pěkný výlet. Prozradil sám na sebe, jak provádí svou kampaň a jaké používá manipulativní techniky ve spolupráci s mediální podporou. Navíc si připomeňme, že většina deníků u nás je ve skutečnosti vlastněná německým kapitálem – tedy minimálně vstřícně nakloněna K.S. a jeho skutečným politickým vazbám.
Dovedu si dobře představit typického studenta v době středoškolských a vysokoškolských studií, kterému často padá hlava na lavici během nudných přednášek s myšlenkami na večerní pařbu v nějakém klubu. Přesně tak byla zaměřena prezidentská mediální kampaň K.S.
 
Slogan K.S., že když se povídají blbosti, tak spím, který opakovaně dává k dobru, je právě pro tuto skupinu společnosti velmi chytlavý a to, ať si to plně uvědomují, či nikoliv – je to ono obvyklé napojení na typické pocity – zkušenosti této skupiny obyvatel – naší středoškolské a vysokoškolské mládeže – tak vytvoření podvědomého spojení – nitky. Přes tuto nitku – podvědomé spojení je pak celá tato skupina, která se ztotožnila se svými podobnými prožitky a skrze slogan K.S nakonec i s jeho osobou. Jsou jimi doslova voděni jako loutky. Pak vše, co taková ikona řekne je svaté – o tom se nediskutuje. Jak můžeme číst z webu fanoušků spícího knížete: „nešahejte nám na Karla – my ho milujeme.“ Jinými slovy naprostá iracionalita, nekritičnost, fanatismus. Vše navíc schováno do familiárního oslovování „Karle“.
 
 
Bohužel běžní lidé, kteří žijí v naprostém ztotožňování se svými pocity a zkušenostmi, zcela automaticky skrze tato v zásadě iracionální podvědomá spojení, které umí dovední manipulátoři znalý mediálního působení ovládat celé masy a to navíc takovým způsobem, že si to jednak neuvědomují a navíc jsou přesvědčení o svém dobru, byť se jedná ve skutečnosti o zájmy jiné - často nepřátelské a škodící. Přesně v souladu s tím, jak K.S chápe „umění diplomacie“.
 
Stačí být bdělý a všímavý, co na sebe kdo prozrazuje svou rétorikou a v tomto světle pak pozorovat jeho aktivity a další projevy.
 
I Adolf Hitler ve skutečnosti na sebe vše vyzradil už na prvních stránkách svého ideologického pamfletu Mein Kampf, kde jasně hovoří o anšlusu Rakouska a následných oprávněných výbojích vyvolené nadřazené rasy Herrenvolku na úkor všech dalších národů… Kdyby to tehdy političtí představitelé západních demokracií skutečně četli, nemohli by být pak překvapení a dopustit se takových přehmatů, jako třeba obětování tehdejšího Československa nacistickému Německu v podobě mnichovské zrady. Na rozdíl od západních představitelů, naši političtí představitelé T.G.Masaryk a E. Beneše tuto knihu znali a také z ní vyvodili správné závěry - bohužel byli ve své době sami. Tak se zkrátka často dějiny dějí.
 
Jiným zacílení mediokracie, podporující svého kandidáta K.S., na právě naší mládež proběhla oním stylovým pop-artem volební marketingové řady ztělesňující koláž šlechtic – punker ve stylu A. Warhola. Opět se dovedně zneužily symboly vlastní této skupině obyvatelstva – naší mládeže. Mládeži je blízké ono „kolážování“ zdánlivě nesouvisejících skutečností a symbolů v duchu post - hipies psychedelického umění. To je onen kníže s čírem. Ve skutečnosti je to výsměch všem pravým kovaným punkerům – jde o vykradení tohoto druhu mládežnické revolty – jejího pocitového obsahu a manipulací je tomuto pocitovému obsahu přisouzen obraz právě knížete K.S. Už rozumíme, jakou moc mají iracionální mediokratické techniky k ovládání mas a to zcela na první pohled iracionálním způsobem – ale dodejme zcela spolehlivě působícím. Navíc spojení A. Warhola s drogami, které jsou také přitažlivé a patří zkrátka do období mládeže je další napojení na typické pocity a životní rytmy této skupiny občanů. Zvýraznění slova Sid ve slově president – což je jméno zpěváka Sex pistols, známého zejména svým punkerským a drogovým životem je také evidentní. To vše patří k období mládeže. Nicméně nesmí se tato „revolta“ a řekněme přirozený zkušenostní prostor mládeže zneužít tímto způsobem těmi, co v tom umí chodit – mediokracie.
 
Proti těmto mládeži přirozeným pocitům je pak vykreslen „šedivý“ „nudný“ „pragmatický“ „bradatý“ a já nevím jaký ještě politik s nudným jménem Miloš Zeman. Zkrátka není cool, slovy dnešní mládeže a já to plně chápu. Není cool jako imaginární uměle vytvořený idol knížecího punkera spícího během nudných přenášek na VŠ, který podprahově sděluje svůj kladný přístup k drogám, punku, mládežnické revoltě, navíc zahaleného mýtickou aurou „šlechtice“.
 
Zkrátka M.Z. je opravdu v tomto porovnání předložený jako symbol minulosti – symbol těch staromódních rodičů – dokonce snad symbol minulých pořádků před rokem 1989 – no zkrátka ztělesňuje vše, proti čemu vždy mládežnická revolta byla, je a bude. Bude se strašit návratem do minulosti, apod. Mládež je ale vždy orientovaná na budoucnost, na změnu a právě na tato hesla slyší.
 
Takto bylo přímo zacíleno na nejohroženější část české populace – naší mládež. Byl zneužit mediokracií typický archetypální postoj mládežnické revolty pro dosažení zcela iracionální podpory K.S., který ve skutečnosti hájí a představují zájmy a hodnoty, které jsou v konečném důsledku i proti současné mládeži, která je denně masírovaná médii, aby se vzdávala svých tradičních kulturních hodnot identifikující jí s vlastním národem, zemí, jazykem, kulturou a historií a tak si zachovala zdravý rozum pro rozlišován toho, čemu je vystavena a co se ji snaží medii vytvořená atmosféra podsunout.
 
Napojením na typické pocity a emoční zkušenosti dané skupiny obyvatelstva přes manipulativní využívání symbolů a idejí, se tyto pocity a zkušenosti podvědomě aktivují a tak zastírají rozlišovací intelektuální složky rozumu – ten je pak připraven – otevřen k přijímání dalších zcela iracionálních „názorů“ přes takto vytvořenou nit pocitové loutky, jak tomu pracovně říkám.
 
O tomto vodění loutek skrze symboly – obrazy, které ovládají masy, věděli a odhalili tuto manipulaci již naší dávní předkové – husitští táborští kněží v 15. století. Oni prohlédli manipulaci mas církevní vrchností skrze všem vlastní náboženský cit, skrze který vládnoucí církevní hierarchie ovládala masy pomocí symbolů okázalosti – bohatosti – vznešenosti svatostánků a svých ornátů. Zcela jasně v jejich kázáních slyšíme, o „vodění loutek“ skrze zevní náboženské symboly, které mají působit na hladové nitro po zbožném citu každého člověka. Husitští kněží začali obracet lidi k hledání autentického náboženského citu a zkušenosti ve vlastním nitru – srdci člověka. Poukazovali, že Bůh – tedy onen uctívaný idol nesídlí v kostelích, ornátech kléru, ale v duchovním srdci každého člověka v souladu s původním učením Ježíše a evangelií.
 
To, co se zneužívalo v minulosti, se zneužívá i dnes – principy jsou stejné, ale technika již velmi pokročila, proto je zejména naše mládež tak bezbranná vůči těmto vlivům.
 
Dosud jsem se vyhýbal sdělování spojení K.S. se současnou vládou. Ale uvědomuje si tato zmanipulovaná mládež opitá návštěvou K.S. v různých klubech a podporou nejrůznějších „umělců“, že mimo jiné je K.S. pro zavedení školného a zrušení bezplatného školství – sociálního výmoženosti zdravé demokratické společnosti? Proč je zřejmé. Všem totalitně smýšlejícím lidem a režimům bylo proti srsti nezávislé všem dostupné vzdělání.
 
Mládeži se bude opakovat, že „vlastenectví“ je přežitek – jakýsi český šovinismus, apod. A že kdo si takto vůbec dovolí smýšlet, je symbolem minulosti, starých pořádků, neschopnosti reflektovat současnou dobu, jako protievropské, apod. ve skutečnosti je tomu přesně opačně. Pouze místo státotvorných národních idejí mediálně masírovaná mládež přijímá umělé jim předhozené symboly – totemy – ideje a s nimi spojená vodidla takto vytvořených loutek těmi, které tak nekriticky obdivují. Sklon k fanouškovství, který je mládeže typický, ať už v podobě nejrůznějších hudebních kapel, sportovců, VIP osobností, nelze uplatňovat v této volbě. 
 

Klíčová slova: Schwarzenberg  | vlastenectví  | mediální manipulace  | Zeman
24735 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

euServer.cz

Otázka nejen pro pražskou smečku: Co je demokratičtější?Jak daleko je Milion chvilek od demokracie a jak blízko má k fašizmuPřesvědčení, že se nemáme starat o vlastní komunitu, ale o trpící menšiny z celého lidstva bez ohledu na to, proč trpí, a zda není lépe jim pomoci, aby si pomohli sami, je přesvědčení nesmyslnéZtrapní se Vojtěch Filip jako přízemní lhář? Filip drží rekord v disciplínách, jak skončit v každých volbách hůř, než jeho předchůdce i on sám v těch předchozích, a jak se z debaklů vylhat na cizí kontoProbíhá pokus spodiny o majdanizaci našich politických poměrů. O fašistický převrat, který se pro tupý dav a herce, nemající o politických faktech zbla tušení, zamaskoval do hávu demokracie

euPortal.cz

Šéf zpravodajskí služby: Lidé z neziskových organizací, kteří převážejí na lodích migranty do Evropy, jsou nebezpeční fanaticiDávní papežové varují před moderní krizí Církve

ePortal.cz

Volejte řediteli?Každá demokracie má právo bránit sama sebe

Eurabia.cz

Liberálové jsou ve skutečnosti maskování bolševici toužící po teroru proti odlišným názorůmHrůzostrašné: 2/3 vražd páchají imigranti

FreeGlobe.cz

Vědci odhalili údajný rasismus už u nemluvňat! Prý se s tím má něco udělatV budoucnu bude genetická zbraň schopna vyhlazovat určité národnosti

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

ParlamentniListy.cz

Zánik NATO a drastický plán EU. Vondra u Moravce říkal takové věci, že se Metnar nestíhal bránit. A pak si přisadil generál PavelSnad ti liberálové, co nechtějí mít děti kvůli planetě, jednou vymřou. Konzervativec Schmarcz se pustil na tenký led
Příspěvky podle autorů
Reklama
Doporučujeme
Mladá pravice

Václav Klaus

Miloš Zeman

Učitel financí

Pat Buchanan