EU a OSN nám vzkazují: Konec s rasismem. Cikáni nejsou hloupí a chtějí pracovat, jsou stejně jako běženci naděje pro Evropu

Autor: Břetislav Olšer | Publikováno: 22.9.2015 | Rubrika: Akce
Ilustrace

Měl jsem vidění, jež se nedá jinak vyjádřit než Kingovými slovy “I Have a Dream” (Mám sen): Nyní však nejde o americké černochy, ale o běžence z Afriky a Blízkého východu, kteří tak získají zaslouženou rovnoprávnost přijetím kvót.

Komická parafráze na tragickou realitu; dvě mouchy jednou ranou; EU ani OSN nám nebudou říkat ty, ty, ty, co diskriminuješ chudáky Romy. Konec s rasismem, že cikáni nejsou hloupí, děti nemají ve zvláštních školách a chtějí pracovat, navíc, že jsou jako běženci; naděje pro Evropu, co za ně musíme poděkovat, jelikož začnou studovat na českých vysokých školách i bez školného a budou nám přinášet pohádkové zisky. A přes 700 farností si rozebere nejen syrské rodiny, takže napodobí ostravské Salesiány, jež mají speciální pomalovaný karavan; blankytně modrá obloha, růžový strom, a kostel sv. Josefa, v němž sídlí též Salesiáni a jejich Středisko mládeže Don Bosco nejen pro romské děti. Mezi 200 tisíci Romy se pět tisíc běženců ztratí jako jehla v kupce sena...

Běžence jistě i zde čeká klid a mír; v  romském  prostředí  je  to totiž o  bezmezné  trpělivosti, sebeovládání,  vytrvalosti  a  vyčkávání  na  příležitost,  na  okamžik,  kdy  se  to  všechno  změní  a  otočí:  na  bourání  anonymity  a  postupném  odstraňování  agresivity,  čekání  na  změnu mentality  jednotlivce  i  osady…  Je  k  tomu  třeba  dostatek  času,  který  musí  mezi  Romy promodlit a protrpět. Bůh má běžence rád, má pro ně připravený nádherný plán pro život. On ho naplní, od běženců stačí jen souhlas.

A je zde další naděje i pro běžence; od 1. února 2012 mají povinnost všichni v Ostravě se řídit heslem: „Inkluze - Lepší život s rodinou – lepší soužití s většinou“. Inkluze totiž znamená naplnění rovněž dalšího hesla: „Musíme je vzít mezi sebe“ a přitom si uvědomit, že každý člověk je jiný. (Inkluze (z lat. inclusio, zahrnutí) znamená zahrnutí nebo přijetí do nějakého celku.) A k tomu byl v Ostravě slavnostně vyhlášen jiný pomocný gadžovsko-romský program pod názvem “Ruku v ruce”. Jeho šlechetným cílem, financovaným z peněz Česka i EU, bylo zaměstnávat Romy, učit je pracovním návykům a pomáhat se vzděláváním romské komunitě, která žije v ostravských čtrnácti ghettech v počtu zhruba deseti tisíc obyvatel. A to samé čeká i v Česku přijaté běžence. Proč se tedy bránit skvělým kvótám Bruselu...?

article_photo

Psychologie většiny Romů je podobná psychice uprchlíků. A pokud tomu tak není, brzy si zvyknou, nejen že jejich děti chtějí mít za svůj životní styl pobírání sociálních dávek; v dospělosti přijde nicnedělání, lichva, drogy a začne je bavit krást poklopy z kanálů a bronzové tabulky ze hřbitovů. Můžeme snad běžencům vnucovat svůj hodnotový systém, když patří oni v drtivé většině do kategorie asociálů, odmítajících autoritu. Skončili na útěku právě proto, že nejsou schopni dělat kompromisy výměnou za to, co chtějí nebo potřebují. Námi vnucovaná pravidla každý týden porušují, protože odmítají jednat podle jiné než své vlastní vůle. Co bude mít Rom nebo běženec z toho, že bude čistý a dodržuje hygienu?

Taktéž běženecká komunita se prostě dělí se na ty, jež zajímá pouze rodina, práce a úspěch, a na ty, jejichž smyslem života je pobírání peněz ze sociálek… Vše je ve vzdělanosti; nejčastěji nepracují běženecké ženy, děti jsou zkrátka “výnosnější”, jak říká primátor a senátor Kubera. Běženci si již zvykli na peníze, které jim zajišťuje náš stát, v němž momentálně pobývají. Ale když po nich chce, aby se chovali jako běžní občané, začnou se bouřit a nařknou stát z rasismu, jelikož dostávají střechu nad hlavou, jen vodu, balíčky s jídlem a lékařskou pomoc, kterou mnozí na protest odmítají.  Máme v Evropě největší počet romských organizací…

Třeba se dostanou do kolonky, kterou spravuje občan USA Dienstbier ml., jenž nyní mimo jiné navrhuje, aby Ministerstvo školství „zavedlo do roku 2016 systém podpory pro romské studenty vysokých škol jako zvláštní pozitivní opatření. Finanční náklady na toto opatření činí při podpoře ve výši 60 000 Kč na jednoho studenta vysoké školy ročně a při počtu 50 studentů ročně částku 3 000 000 Kč…” To samé se brzy může týkat i běženců, pokud bude inkluze fungovat.

article_photo

V Česku jsme se nyní ocitli ve dvojím ohni; na jedné straně současný český problém - Romové a jejich nepřizpůsobivost, běžence plné neústupnosti na straně druhé. Ke všemu ale přes to všecko romské matky mají své děti rády, co ale říct o syrské matce, jež utíká před válkou a přitom si nechá udělat páté děcko? Proč ho nechrání před válkou jako sama sebe…? Není to rovněž o mateřské zodpovědnosti...? To jí válka nevadila, když do ní přivedla tolik dětí a ještě se s nimi vypravila na tisíc kilometrů dlouhou úmornou pouť…? Vědí, co je to dětská postýlka a koupání, že to tato děcka neměla ani v Sýrii...?

Tak proč je přivedla na svět ve vlaku plném běženců na hranicích Maďarska? Zvířátka mají alespoň instinkt; třeba samice Lachtana hřivnatého má schopnost svou březost pozastavit (tzv. odložená nidace), tak aby bylo mládě přivedeno na svět v ideální dobu. Samice pásovce mohou ve stresových situacích pozdržet porod až o dva roky… MUDr. Ivan David - NR: ..."Každý kdo zde chce žít, musí přijmout zákony země. Kdo se proti nim proviní, musí být potrestán a není-li občanem, pak také vyhoštěn. Ne, že může být nepotrestán a pak zůstat. Romové, kteří se zde narodili, sem patří, musí být stejně odměňováni a trestáni jako všichni ostatní občané...

article_photo

Jak snadno falšovat syrský pas... http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/380880-je-to-snadne-reporter-si-za-ctyri-dny-obstaral-falesny-syrsky-pas-kupuji-je-i-extremiste.html <http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/380880-je-to-snadne-reporter-si-za-ctyri-dny-obstaral-falesny-syrsky-pas-kupuji-je-i-extremiste.html>

Běženci mohou hypoteticky spolupracovat s Magistrátem města Ostravy, městskými obvody, nevládními organizacemi, do hry vstoupí městská i státní policie, soukromí investoři a církevní organizace. K tomu prostředky z EU, k dispozici příručka v češtině a angličtině pod názvem Sociální inkluze, aby běženci navázali na evropskou dekádu inkluze pro Romy ze čtrnácti ostravských ghett, v celém Česku asi pět stovek. A běžencům se jistě nestane, že z třinácti sociálně vyloučených rodin, které letos v Ostravě do programu začlenili, zůstane devět rodin a dva jednotlivci, kterým se všichni snažili pomoci vrátit se zpět do společnosti.

Navíc zase možná nastoupí časy, kdy bývalý ministr pro romská práva Michal Kocáb přišel s Agenturou pro začleňování a pomoc sociálně vyloučeným občanům, jak začal říkat těm nepřizpůsobivým. A tvrdil, že se nemá říkat o někom, že je snědý a snědší a už vůbec ne černý. Nejvíc nás, diskriminovanou většinu, hořce rozesměje, když vyslovil sumu kolem 400 milionů, která nebude zajišťovat práci či potraviny, ale pouze administrativu 120 lokalit pro Romy a běžence, k tomu 120 pracovníků, co v nich budou pracovat.

A když běžence přijmeme, EU prý jen prstíček strčí do české sedničky a hned půjde, je tu část preambule smlouvy: „Níže podepsané členské státy Rady Evropy přihlížejíce k tomu, že: …usídlování cizinců na území jiných států je dnes trvalým rysem evropských společností,… jsouce přesvědčeny o nutnosti posilovat jejich začlenění do místního společenství, zejména rozšiřováním možností jejich účasti na místních veřejných záležitostech….“

article_photo

Přistěhovalce zcela uspokojí článek 6, zakládající právo cizinců volit a být volen do místních samospráv. Představte si modelový příklad: Tak třeba v obci Modlany u Teplic vyroste (na soukromém a řádně odkoupeném pozemku) satelitní městečko s čistě arabským, muslimským obyvatelstvem. Noví obyvatelé si přivedou své nejbližší příbuzné, tak do padesáti osob na jednu přihlášenou rodinu, a záhy může požádat o trvalý pobyt v obci přes tisíc nových rezidentů. Nebude jediný právní důvod jim nevyhovět. Vzápětí postaví tito noví obyvatelé svoji vlastní kandidátku do obecních voleb. Díky početní převaze a disciplinovanosti komunity jejich strana, můžeme ji nazvat třeba „Islám Teplicku“,  nebo „Šaria pro Modlany“, slavně zvítězí… Jak jsem psal, nejen Romové si k nám zvou své příbuzné z ciziny... Kubera peskuje pejskaře, že nesbírají po svých miláčcích hovínka, aneb: Je lepší muslimské právo šaria či olašské právo čorky…?

Srovnání běženců a Romů? Novináři tvrdí, že jsou nadějí Evropy. A romský aktivista Kumar: „Domnívám se, že romská komunita je budoucností této země, protože je to rostoucí komunita,“ říká a dodává, že ji vidí jako skupinu lidí, jež může Česko obohatit. Sice fráze jako hrom, klišé… Ale má pravdu, že nás tito Romové obohatili o ruinu, ty jsou přece ceněny, od Itálie přes Egypt až po Čínu. Pravda, ulice Přednádraží byla kdysi okrasou Ostravy, zejména její domy, před sto lety obydlené hlavně Židy a Němci. Dnes má však Ostrava také své ruiny. Romské. Co by za ně věčná Roma dala. Forum Romanum. Ostrava není nadarmo městem rekordů. Na co potřebovali Římané tisíce roků, to zvládli  Ostraváci za padesát roků. I zde je šance uprchlíků, aby se cítili jako v Římské říši...

article_photo

Běženci nemusí mít dle českých žurnalistů ani výčitky svědomí, že v Klokánku jsou nešťastné děti; jejich 30 milionů jsou údajně peníze jiné než peníze pro uprchlíky, jelikož dle redaktora LN Zvěřiny pocházejí úplně z jiných kapes a mezi těmito výdaji neexistuje žádná příčinná ani věcná spojitost. Jen prezident Zeman je jako králi Midas; ten na co sáhl, to proměnil ve zlato, Zeman, co řekne je jen podlost, urážka, vypočítavost... Holt, prezidentovo "osobité křupanství"... zlo, hulváctví a nevraživost... Ministryně práce a sociálních věcí se signifikantním příjmením Marksová si prý "proklepne zadlužené Klokánky" a pak milostivě rozhodne o pomoci pro ně.

A nad tím vším bude bdít velvyslanectví USA v Praze, jež se zajímá o návrhy, které v souladu s cíli vlády Spojených států významně podporují otevřenost, transparentnost a zodpovědnost Česka. Výběr se zaměří především na ty žadatele ať už jednotlivce, nebo organizace, kteří mohou doložit, že už v minulosti uskutečnili úspěšné programy, včetně těch s inkluzí „Lepší život s rodinou – lepší soužití s většinou“ nebo program "Ruku ruce". Návrhy se mají pohybovat v rozmezí 5.000 až 50.000 dolarů (cca. 125.000 až 1.250.000 Kč).

  • Osvětové kampaně
  • Zapojení civilní společnosti a občanská angažovanost
  • Odpolitizování veřejné služby
  • Ochrana whistleblowerů  - „to blow the whistle“ (zapískat na píšťalku) ve smyslu pískáním upozornit na porušování pravidel a předejít tak negativním důsledkům, resp. řeč je o oznamovatelích, informátorech nebo stěžovatelích, dříve agentů StB.
  • Posílení transparentnosti veřejných soutěží a ve financování politických stran
  • Regulace lobbystických aktivit
  • Podpora Policie ČR a státních zastupitelství v jejich snahách o zlepšení efektivity šetření a stíhání kriminalitu a veřejné korupce
  • Ochrana integrity policejních a bezpečnostních složek…

Inu, šéfové stovek českých ubytoven budou asi nejspokojenější; EU vydává na jednoho běžence šest tisíc eur; to zase budou mít prkenice nadité k prasknutí ctihodní poskytovatelé levného ubytování za peníze ČR a EU...

Klíčová slova: imigrace
5815 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPřihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

euServer.cz

Na co všechno mají propagandisté ČT žaludekMezi morem a covidem, aneb zrození a smrt evropské civilizaceTajemný vojenský server Deagel předpovídá pro rok 2025 pokles populace na západní polokouli o více než 300 milionů osob. Prý platí, že čím vyspělejší země, tím bude více mrtvýchPetříček a metoda Sorosova kukaččího vejceCo můžeme vědět o tzv. Sudetech a „sudetských“ Němcích?

euPortal.cz

Podpořte prosím EUportal.czČas utíká. 20 let už uplynulo ode dne, kdy mrakodrapy Světového obchodního centra, které byly vystavěny tak, aby odolaly nárazu letadel, byly strženy k zemi řízenou demolicí

ePortal.cz

A takto manipuluje a lže Česky rozhlas o europoslanci Davidovi ....Další úspěch EU: Masívní zdražování plynu ochromuje i produkci potravin v Evropě

Eurabia.cz

Výhrada svědomí: Farář-gay nechce oddávat muže s ženamiNo-go zóny jsou tu již léta. Bruselská vláda jen popírala jejich existenci

FreeGlobe.cz

Budou nám taky měřit penisy?Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

ParlamentniListy.cz

Kšefty, tlachalové! Okamura, Hamáček, Vondráček a Ondráček se servali kvůli migraci„Nic se vracet nebude!“ Chci domluvit! Kroužková tak tlačila, až Dostálovou rozesmála
Aktuálně nejčtenější
Příspěvky podle autorů
Reklama
Doporučujeme
Mladá pravice

Václav Klaus

Miloš Zeman

Učitel financí

Pat Buchanan