Migrační požár se šíří. Čirý hazard EU. Naše vláda je připravena na nejhorší. Hrozí zhroucení, řekl vlivný poslanec ČSSD. A pak přečetl nehezké věci z Koránu...

Autor: Lukáš Petřík | Publikováno: 15.3.2016 | Rubrika: Rozhovor
Ilustrace

ROZHOVOR Místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost Richard Dolejš z ČSSD hovoří otevřeně o velkých rizicích migrační vlny, multikulturalismu a islámu z hlediska bezpečnosti, ekonomiky a přežití civilizace. Zmiňuje i zásadní rozdíl mezi křesťanstvím a islámem. „Je to podobná situace, jako když v činžovním domě hoří sousedovi byt, nikdo nemá vůli ho hasit a vy každou chvilku čekáte, že se požár přesune do vašeho bytu. To samozřejmě vyvolává napětí. Naše vláda je v tomto směru připravena na nejhorší a má dostatek prostředků a vůle možnému migračnímu požáru efektivně čelit,“ říká o nynějším stavu.

 
 
Migrační požár se šíří. Čirý hazard EU. Naše vláda je připravena na nejhorší. Hrozí zhroucení, řekl vlivný poslanec ČSSD. A pak přečetl nehezké věci z Koránu...
 

Objevují se názory, že přijímání imigrantů pomůže ekonomice, protože imigranti zaplní volná pracovní místa a současně prý pomohou udržet důchodový systém. Nejsou ale naopak větším nákladem pro sociální systémy než přínosem pro ekonomiku? Plus započtěme náklady na bezpečnost a následky kriminality...

Předně bych chtěl zdůraznit, že v souvislosti s probíhající migrační vlnou je prioritní bezpečnost našich občanů a ostatní aspekty jsou až sekundární.

Když se z celoevropského pohledu podíváme na počet volných pracovních míst a velkou míru nezaměstnanosti v některých zemích EU, je zřejmé, že zde něco nesedí. V celé EU je průměrná nezaměstnanost přibližně deset procent. O přínosu masivního přísunu arabských a afrických imigrantů pro ekonomiku, vzhledem k jejich vzdělanostní struktuře a pracovním návykům, osobně nejsem přesvědčen. Tento proces prosazují především někteří hráči velkého byznysu a nadnárodních korporací, kteří se však nedívají na politický, bezpečnostní, kulturní a sociální aspekt tohoto záměru. Jejich pohled je pouze byznysový. V imigrantech ze Středního a Blízkého východu vidí levnou pracovní sílu, a to na úkor současných evropských občanů. Vycházejí zřejmě ze zkušeností, kdy v minulosti například v Německu byli na trh práce přijímáni gastarbeiteři z Turecka.

To však byla úplně jiná situace, protože tento proces byl postupný na rozdíl od současné živelnosti. Díky tomu tito zahraniční pracovníci byli pečlivě vybíráni a prověřováni, a to nejen z hlediska jejich kvalifikace, ale i důvěryhodnosti. Proto jejich integrace byla zčásti bezproblémová, i když ne zcela ideální. Navíc je důležité si uvědomit, že Turecko je sekulární stát, jehož islámská komunita patří díky tomu k umírněnějším. Podobný proces, méně problémový, probíhá i u nás v souvislosti se začleňováním pracovníků z Ukrajiny či živnostníků z Vietnamu. 

Horší zkušenost má Francie, kde se gastarbeiteři rekrutovali především z bývalých kolonií a migrační proces byl spontánnější a živelnější. Výsledkem jsou ghetta a uzavřené komunity složené z frustrované druhé či třetí generace potomků těchto migrantů z islámského světa.  Tato ghetta si žijí vlastním životem. A právě zde začala ideologie multikulturalismu narážet na své limity. Přesto Francie zatím ještě před tímto fenoménem strká hlavu do písku a složitě se s jeho dopady vyrovnává. Současná situace ohledně masové migrace je však nesrovnatelná a složitější. To bych chtěl podtrhnout.

Můžete být konkrétnější? V čem je současná situace jiná? Jak v tomto směru hodnotíte jako vládní sociálnědemokratický poslanec pozici vlády Bohuslava Sobotky?

Nechci přispívat k vyvolávání napětí, ale bohužel musím konstatovat, že jsme svědky masivní nelegální migrační invaze z islámského a afrického světa do vyspělých zemí západní Evropy, která nemá v novodobé historii obdobu. Tato vlna se i díky pozici a opatřením české vlády naší zemi zatím vyhýbá. Nicméně česká veřejnost je i přesto znepokojená. Osobně si myslím, že z větší části opodstatněně. Je to podobná situace, jako když v činžovním domě hoří sousedovi byt, nikdo nemá vůli ho hasit a vy každou chvilku čekáte, že se požár přesune do vašeho bytu. To samozřejmě vyvolává napětí. Naše vláda je v tomto směru připravena na nejhorší a má dostatek prostředků a vůle možnému „migračnímu požáru“ efektivně čelit. Vláda je schopna chránit bezpečnost svých občanů a je odhodlána k potřebným řešením včetně zavedení restriktivních opatření, kontrol a ochrany naší státní hranice. To může nastat v případě, že selžou opatření na celoevropské úrovni. V našem zájmu totiž je, aby byl „migrační požár“ uhašen společnými silami na celoevropské úrovni a k nám již nemohl proniknout.

Pokud však bude EU i nadále impotentní a nezabezpečí ochranu vnější hranice „Schengenu“ zejména v Řecku a v Itálii, dominovým efektem dojde k jeho zhroucení. Současný problém spočívá v tom, že EU nemá stále tento proces pod kontrolou a neměla vůli mu na jeho počátku efektivně čelit. Je evidentní, že bezpečnostní složky v zemích postižených migrací nemají kapacitu a ani možnosti příchozí nelegální migranty prolustrovat a identifikovat je. Takže se nám po Evropě pohybuje masa lidí, v mnohých případech bez dokladů či s falešnými doklady, o kterých téměř nic nevíme.

Ještě se vrátím k původní otázce. Mají pravdu ti, kteří vidí v migraci šanci pro oživení trhu práce a důchodového systému? 

Tvrdit, že tento migrační proces posílí trh práce kvalifikovanou pracovní silou a spasí evropskou ekonomiku a důchodový systém je nepodložené a troufalé. Jde o pouhý kalkul podnikatelských a finančních oligarchů pod vidinou získání levné pracovní síly. Daleko pravděpodobnější je, že nelegální ekonomičtí migranti do Evropy přišli s ambicí čerpat prostředky z velkorysého sociálního systému, což ve finále může vést k jeho zhroucení.

Své tvrzení mohu opřít o tvrzení šéfa respektovaného ekonomického institutu Info. Tento přední německý ekonom Hans-Werner Sinn pochybuje o tom, že migranti pomohou německému hospodářství s problémy na pracovním trhu, protože většina žadatelů o azyl má jen omezené základní vzdělání, a v bilanci tak budou státu působit více nákladů v podobě sociálních a dalších výdajů, než kolik stát získá v podobě daní a sociálních odvodů.  

Pokud se podíváme na predikce Mezinárodní organizace pro migraci, v dohledné budoucnosti nelze očekávat pokles počtu běženců přicházejících do Evropy. Tyto informace potvrzují i jiné zdroje. Podle údajů zmíněné instituce doplulo minulý rok k evropským břehům více než 1,1 milionů lidí prchajících z  Blízkého východu, Asie a Afriky. Za prvních šest týdnů letošního roku se počet migrantů meziročně zdesetinásobil na více než 76 tisíc. V prvních dvou měsících podle Úřadu vysokého komisaře pro uprchlíky dorazilo do Evropy především z Egejského moře celkem 132 tisíc lidí. Tento trend je alarmující. EU musí zmíněnému procesu efektivně čelit, protože tento stav je nadále pro Evropu ekonomicky a bezpečnostně neudržitelný. Musíme si uvědomit, že sociální, ekonomické a bezpečnostní problémy arabských a afrických částí světa nevyřešíme tím, že všechny jejich občany přestěhujeme do Evropy. Evropa není nafukovací a ekonomicky bezedná. Tomuto procesu je nutné z pozice EU dát jasnou stopku, proto posun týkající se uzavření balkánské migrační trasy prosazený naším premiérem Sobotkou a skupinou premiérů států V4 je v tomto směru průlomový, protože znamená jasný zvrat v přístupu EU k migrační krizi.

 

Psali jsme:

 

A jak tedy řešit naše vymírání?

Řešení problémů Evropy s demografickým vývojem a s neobsaditelností specifických pracovních míst nevidím v živelném přijímání uprchlíků a nelegálních ekonomických migrantů, ale v promyšleném přesměrování prostředků do propopulačních opatření, rozvoje bydlení, zlepšení sociálního zázemí mladých rodin a investic do vzdělávacích systémů, tak aby školství bylo schopné reagovat na trh práce, a to především v technických a učňovských oborech.  

Co říkáte silvestrovským událostem v Kolíně nad Rýnem a dalších německých i evropských městech?

To, co se odehrálo v Kolíně nad Rýnem a v jiných městech Evropy, je nepřijatelné a nepatří do civilizované společnosti. Bohužel se prokázalo, že masové sexuální a verbální útoky na ženy mají skutečně souvislost s nelegální migrační invazí z muslimského a afrického světa do Evropy.

Já jsem již na jaře minulého roku, tedy na samém začátku migrační krize, označil otevření se islámským uprchlíkům ze strany EU za čirý bezpečnostní hazard. Upozorňoval jsem na to, že pokud byrokraté z EU ve spolupráci s administrativou USA efektivně nezasáhnou a nelegální migrační invazi nezastaví, kromě zhroucení evropského sociálního modelu hrozí bezpečnostní kolaps téměř v celé Evropě. Upozorňoval jsem na to, že se to netýká pouze nárůstu zvýšeného rizika teroristických útoků, ale také razantního nárůstu extremismu a obecné kriminality. Kolínské útoky na ženy a teroristický útok v Paříži na straně jedné a aktivizace neonacistických skupin na straně druhé jsou jen špičkami ledovce. Stačí se podívat na výsledek voleb na Slovensku. 

Většina Evropy a administrativy EU se bohužel na začátku krize vydala „vítací cestou“ kancléřky Merkelové a nyní pociťujeme důsledky této pro nelegální uprchlíky „korektní“, ale pro původní obyvatele Evropy „nekorektní“ politiky. Chci však zdůraznit, že toto nebyla a není politika české vlády. Ta na živelnost a rizika nelegální migrační vlny včas upozorňovala a navrhovala konkrétní ofenzivní opatření, jak této krizi čelit. Premiér Sobotka již v červnu 2015 varoval, že Evropa není schopna se s takovým proudem uprchlíků vyrovnat, a pokud bude tento trend pokračovat, hrozí zhroucení evropských sociálních systémů. Naše vláda společně se skupinou států V4 navrhovala jasná a zřetelná opatření, jak situaci řešit. EU se postupně k pozici států V4 začíná přibližovat, bohužel s desetiměsíčním zpožděním.  

Co říkáte reakcím německých politiků?

V prvních dnech po výpadu na německé ženy jsme mohli v přímém přenosu sledovat snahu německé policie, médií a politiků zamést tento incident pod koberec. Prý v zájmu politické korektnosti vůči migrantům. Ne však vůči napadeným ženám. Ženy se však ozvaly a začaly demonstrovat, což se již nedalo přehlédnout a jen tak demonstranty označit za xenofoby.

Pod tlakem veřejného mínění se dostávaly přes internet na veřejnost další a další informace, a to i z jiných měst Evropy. Byla prolomena „proimigrační korektní cenzura“ hlavního mediálního proudu. Německým politickým elitám nastal v tomto ohledu problém, protože kolínský incident a následný vývoj nabouraly jejich dosavadní multikulturalistickou ideologii otevřené náruče vůči všem nelegálním migrantům z islámského a afrického světa. Tuto skupinu podle německých zpravodajských služeb tvoří především mladí imigranti mužského pohlaví, což je samozřejmě zarážející a nestandardní. Pokud totiž lidé prchají před válkou, jde o celé rodiny.  

Zajímavé je, že německá tajná služba BfV již v listopadu minulého roku, tedy před incidentem v Kolíně nad Rýnem, zveřejnila informace, že 70 až 80 procent migrantů přicházejících do Evropy jsou mladí muži ve věku od 16 do 35 let, a včas varovala, že převážná část těchto migrantů pochází ze Sýrie a Iráku, a tudíž část z nich má bojovou zkušenost. Podle zpravodajců někteří z nich válčili za Islámský stát a někteří mají příkaz k boji. BfV zároveň ústy svého ředitele prohlásila, že ví o 7 900 radikálů v Německu, kteří obhajují násilný džihád. Tito lidé prý cíleně oslovují i uprchlíky a snaží se je získat pro svou věc.

Někteří němečtí politici a další představitelé evropských států možná i na základě těchto alarmujících informací a prosincových incidentů začali vnímat, že bezbřehá ideologie multikulturalismu narazila na své limity a dostává se do slepé uličky. K velkému obratu došlo například v Rakousku. Je smutné, že to muselo zajít tak daleko.

Fakt, že tato politika naráží na své limity, již paradoxně před šesti lety dokonce připustila i kancléřka Merkelová, která tehdy na sjezdu mladých křesťanských demokratů připustila, že „multikulturalismus absolutně selhal“. V kontextu tohoto prohlášení je její současná politika nepochopitelná. Prostě nedává smysl. Vždyť kancléřka vědomě a fanaticky podporuje ideologii, o které před šesti lety prohlásila, že absolutně selhala. Kde nastal obrat a co ji k tomu přimělo, se můžeme pouze dohadovat.

Co se týče sexuálních útoků uprchlíků v Německu, publicista Jan Petránek řekl, že útoky na ženy jsou hluboko v mentalitě migrantů a uprchlíci mají hodnoty neslučitelné s našimi. Co o tom soudíte?

Tento názor je mi blízký a pokusím se citlivým způsobem můj pohled na věc vysvětlit a položit několik otázek, o kterých by měl každý z nás přemýšlet. Předně však chci zdůraznit, že nelze každého migranta a muslima házet do jednoho pytle. Islám má různé podoby, a to od jeho umírněné formy v sekulárních státech až do jeho dogmatické podoby, kdy je toto náboženství součástí státního zřízení a Korán součástí ústavy, jako například v Saúdské Arábii. Pak existuje radikální a fanatická podoba islámu, která se stává politikou různých islamistických teroristických a extremistických skupin, a to i s tichou podporou některých států.

Pokud bych se vrátil k nedávným sexuálním a verbálním útokům na ženy v některých evropských městech, pak si podobně jako publicista Jan Petránek troufám konstatovat, že právě v tomto případě se projevil propastný rozdíl mezi mentalitou a hodnotami našich kultur. Kdo chce, ví, že islámský přístup k ženám a jejich právům je obecně jiný než v moderních zemích demokratického Západu. Evropa je ohledně práv žen o velký kus dál a v tomto ohledu se na rozdíl od většiny muslimských zemí odstřihla od středověku. Řada lidí blízkých takzvaným „sluníčkářům“ a „pražské kavárně“ namítá, že Evropané  přece také sexuálně obtěžují a znásilňují ženy, a tudíž jde o obecný jev. To je částečně pravda, avšak trochu pokřivená a demagogická. Takto masivní a hromadné útoky tohoto charakteru rozhodně nejsou v Evropě standardní a obvyklé. Je to anomálie, která s migrací bohužel skutečně souvisí.

Domnívám se, že hromadné verbální a sexuální útoky na evropské ženy mají ještě další symbolický rozměr a poselství. Podle řady odborníků je v mentalitě některých islámských dogmatiků evropská nevěřící – nemuslimská žena vnímána téměř jako „otrokyně“ a podřadné stvoření. To, co se odehrálo v Kolíně nad Rýnem a v ostatních městech, mělo evidentně charakter veřejného lynčování a deklarace toho, jak je naše liberální kultura lidmi z islámského světa vnímána. Z pohledu muslimského ortodoxního vidění světa jsou některými radikály nevěřící ženy brány za nicotné bytosti, jsou vnímány jako prostitutky, a proto si „zaslouží veřejnou potupu a hanlivé nadávky“. A zde dochází ke střetu dvojího vidění světa. Střetu evropského demokratického a humanitního světa se světem politické podoby radikálního islámu, tedy islamismem.

Proto je třeba si položit otázky, zda se nově příchozí lidé z islámského světa chtějí přizpůsobit naší kultuře a zákonům, nebo jestli očekávají, že se po dobrém či po zlém přizpůsobíme my jim, tedy jejich právu, náboženství a jejich kultuře? Neignorují evropský právní systém již svým samotným nelegálním vstupem na evropské území? Je pro většinu těchto lidí z arabského a afrického světa přednější a závazné právo šaría, nebo platné evropské zákony? Jsou evropské země a jejich bezpečnostní složky schopné po těchto lidech dodržování zákonů vymáhat a zároveň garantovat standardy bezpečnosti a sociální stability?

 

Psali jsme:

 

A vy znáte odpovědi na tyto otázky?

Odpovědi nám dá nejbližší budoucnost. Co se týká otázek ohledně slučitelnosti hodnot a kultur zmíněných dvou světů, vezmu si k ruce dvě zásadní náboženské knihy a pokusím se odpovědět prostřednictvím několika citátů z nich. Každý ať si následně udělá závěr sám.

Několik citátů jsem vybral v Koránu a několik v Bibli. Myslím, že tyto pasáže vystihují podstatu našeho střetu civilizací. Korán 48.29: „Muhammad je posel Boží; a ti, kdož jsou s ním, strašní jsou proti nevěřícím, však laskaví mezi sebou.“ Korán 47.5/4: „A když se střetnete s nevěřícími, udeřte je do šíjí, a až jim způsobíte úplnou porážku, pevně je spoutejte!“ A do třetice Korán 9.124/123: „Vy, kteří věříte! Bojujte proti těm z nevěřících, kteří jsou poblíže! Nechť ve vás naleznou tvrdost a vězte, že Bůh je na straně bohabojných!“ Korán 9.74/73: „Proroku, bojuj usilovně proti nevěřícím a pokrytcům a buď přísný na ně.“ Korán 5.56/51: „Vy, kteří věříte! Neberte si Židy a křesťany jako přátele…“ A nyní nejpodstatnější pasáže z Bible – Lukáš 6: „Milujte své nepřátele! Buďte dobří k těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, a modlete se za ty, kdo vás pomlouvají… Chovejte se k lidem tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám…“

A nyní bych se dvěma citáty pustil na teologické pole a srovnal, jak Boha definuje Bible a jak Korán. Bible 1. Jan: „Kdo jiný přemáhá svět než ten, který věří, že Ježíš je Syn Boží. Žádný duch, který Ježíše nevyznává, ovšem není z Boha, ale je to duch Antikrista.“ Korán 5.19/17: „Věru jsou nevěřící ti, kdož říkají: ‚Zajisté je Bohem Mesiáš, syn Mariin!‘“ Tolik ke slučitelnosti obou náboženství. Každý si může udělat závěr sám.

V tomto směru však mohu namítnout, že papež prohlásil, že obě náboženství mají společného Boha. Co vy na to?

I přestože současný papež je marketingově a mediálně úspěšný, přestože je díky jeho charismatu a jezuitskému základu nejpopulárnějším globálním politikem, troufám si říci, že je pro mě směrodatnější slovo Boží, tedy Bible. Bible hovoří jednoznačně. To byla mimo jiné podstata sporu mezi protestanty a papežstvím. Pro reformisty a protestanty bylo směrodatné slovo Boží, pro římskokatolickou církev autorita a neomylnost papeže. Mnoho lidí s protestantským smýšlením bylo díky tomuto sporu s papežským politicko-náboženským systémem upáleno na hranici včetně mistra Jana Husa. I přestože nejsem příslušníkem žádné církve, studiu Bible a dějinám křesťanství se věnuji přes dvacet let a nemám důvod pochybovat. Rozdíl v pojetí Boha mezi islámem a biblickým křesťanstvím je evidentní, což vyplývá ze zmíněných citací. Ale dost teologie. Vraťme se k politickým problémům.

Papež František označil současnou migrační vlnu do Evropy za „arabskou invazi“, která s sebou přináší šanci, protože Evropa se díky podobným invazím v minulosti obohatila. Odpovídá toto tvrzení realitě?

Papež František je obratný profesionální jezuitský politik a jeho poselství je jistě promyšlené a má jasný politický cíl. To, že jde o arabskou invazi, musí vidět i malé dítě. S tím nelze polemizovat. V čem však papež vidí obohacení pro Evropu, mi není dost jasné. Pokud jsou tím obohacením myšleny chaos, hromadné osahávání žen, nárůst kriminality, teroristické útoky, nezvládnutelná islámská ghetta, narušení stability ekonomiky a sociálních systémů, cenzura některých médií, omezování osobních svobod v zájmu boje proti terorismu, posilování krajní pravice a oslabení demokratických základů Evropy, má asi pravdu. Já v tom však jako demokrat žádné obohacení nevidím, protože jde o destrukci západní demokratické kultury a hodnot. Evropa by se neměla vracet do středověku, i když by to možná katolickému kléru mocensky vyhovovalo.       

Psali jsme:

 

Klíčová slova: EU  | islám  | ČSSD  | imigrace
3595 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

euServer.cz

Může se volbami něco změnit? Jsme na rozcestí mezi slepou uličkou a cestou do pekel....Václav Moravec takto neslýchaně zneužil televizní vysílání v ČT... Hlubiny podlosti, kterých v minulosti dosáhli Gazdík, Kalousek, Štětina, Herman a další, nebyly hlubinami nejhlubšímiSobotka byl sice v roce 2013 s 20 % babral obecný, ale Zaorálek se 7 % o čtyři roky později totálně položil ČSSD na lopatky, byť před měsícem ještě nadutě tvrdil, že ty volby naopak stopro vyhraje...Skandální selhání premiéra a doznání otřesných rozměrů. Reálná hrozba krádeže za tisíce miliard. Přední skalní odpůrce privatizace českého lithia přináší nová znepokojivá fakta Dovolil bych se zeptat už nejen pana Zaorálka, ale i pana Kalouska, Schwarzenberga, Langšádlové, Teličky, Štětiny, Stropnického a všech dalších našich slavných nenávistníků...

euPortal.cz

Největší chyba Ruska za poslední roky? Vladimir Putin otevřeně promluvil...Za Babišovo hnutí ANO byl zvolen poslanec s muslimskými kořeny Farhan Kamal... Naopak "islamofob" byl vyhozen ...

ePortal.cz

Analýza: Proč Svobodní opět neuspěli? Jsou schopni se z posledního těžkého K.O. vzpamatovat? Volil jsem Svobodné. V případných předčasných volbách to ale hodím ODS. Kvůli Václavu Klausovi ml.

Eurabia.cz

Další propaganda v české škole! Odpor k islámu je rasismus ...Africký mačetář dostal v Německu 11,5 roku za znásilnění Němky ...

FreeGlobe.cz

Islám pomáhá proti sexuálnímu zneužívání! To není vtip, píše se o tom v uznávaných novináchRusové zpráskali práskače a svazáky z Evropských hodnot

Nezdravi.cz

Vědci našli způsob, jak regulovat délku životaStojí za to nahradit bílou rýži tzv. hnědou rýží?

ParlamentniListy.cz

Velmi, velmi drsné účtování i zákulisní špína. Ptali jsme se v ČSSD, zda půjdou do vlády s Babišem a kdo může za volební výprask, a toto nám řekli Zaorálek, Keller, Zimola, Onderka či HašekSním o zemi, jejíž základ je rodina s dětmi, ne party pěstounů chovající děti jako zvířata. O zemi bez nevládních organizací... Velký povolební sen Martina Kollera
Příspěvky podle autorů
Reklama
Doporučujeme
Mladá pravice

Václav Klaus

Miloš Zeman

Učitel financí

Pat Buchanan